خانه / امور مالیاتی / اخذ مفاصا نقل و انتقال سهام

اخذ مفاصا نقل و انتقال سهام

نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی

saham

چگونگی انتقال سهام برای نقل و انتقال سهام نیازی به سند رسمی نمی باشد اما مقررات قانونی برای این عمل تشریفات خاصی را در نظر گرفته است. در صورت عدم رعایت تشریفات، چنین انتقالی از دید شرکت و اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود. باید دانست که خرید و فروش سهام …

بیشتر بدانید